Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Ausschreibungen

Sehr geehrter Lieferant, Anbieter,
Wenn Sie an einem Verfahren der Ciech-Gruppe auf der Einkaufsplattform SAP Ariba teilnehmen möchten, bitten wir Sie, die folgenden Schritte auszuführen. Die Punkte 1-3 gelten nur für Lieferanten, die sich noch nicht auf der SAP Ariba Einkaufsplattform der Ciech-Gruppe registriert haben.

 1. Füllen Sie den Antrag auf Registrierung in der Lieferantendatenbank der Ciech-Gruppe aus. Nach der Genehmigung durch den Administrator erhalten Sie eine Nachricht mit dem Titel Registrierung auf der Einkaufsplattform der CIECH Group, die einen Link zur Registrierung im Ariba Network, einer globalen SAP Ariba Lieferantendatenbank, enthält. Zum Abschluss des Registrierungsprozesses ist der Zugang zum Ariba Network erforderlich. Die Registrierung beim Ariba Network ist für Lieferanten kostenlos.

 2. Klicken Sie auf den Link in der obigen E-Mail und erstellen Sie dann ein Konto oder melden Sie sich bei Ariba Network an (wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben).

 3. Nach der Registrierung oder Anmeldung bei Ariba Network wird das Registrierungsformular automatisch in der Lieferantendatenbank der Ciech-Gruppe angezeigt. Bitte füllen Sie es sorgfältig aus und senden Sie es zur Genehmigung zu.

 4. Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, senden Sie eine E-Mail an: procurement@ciechgroup.com mit der Bitte, Sie in ein ausgewähltes Verfahren aufzunehmen. Die Nachricht sollte folgende Informationen enthalten:

   Thema: ARIBA-Verfahren

  1. Ihre Lieferanten-Nummer im Ariba Network (Beispielnummer: AN11111111111),

  2. Die Bezeichnung des Verfahrens, an dem Sie teilnehmen möchten,

  3. Die Nummer des elektronischen Ereignisses für das Verfahren (siehe Angaben in der Bekanntmachung).

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte unter procurement@ciechgroup.com unter Angabe von „ARIBA” in der Betreffzeile.

Liste der Verfahren

Löschen

CSP_2022_09_02191 Świadczenie usług serwisowych układów hydraulicznych oraz agregatów sterowniczych pras hydraulicznych w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 07.10.2022 15:00
Status: Laufend | Aktualisierung: 23.09.2022 13:58

Mehr

CSP_2022_09_02230_ Budowa instalacji przesiewania antracytu w CIECH Soda Polska ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 10.10.2022 12:00
Status: Laufend | Aktualisierung: 23.09.2022 10:17

Mehr

CSP_2022_09_02310 Termomodernizacja ciągu destylacyjnego 2 i armatury parowej w CSP. S.A. ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 10.10.2022 12:00
Status: Laufend | Aktualisierung: 26.09.2022 10:32

Mehr

CSP_2022_09_02228 Wymiana rurociągu tłocznego ścieków do Wisły DN600 (kolektor A; kolektor B) w obszarze stawu klarująco-schładzającego w ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 12.10.2022 12:00
Status: Laufend | Aktualisierung: 04.10.2022 11:10

Mehr

CSP_2022_09_02333,4_02343,4_Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej dotyczącej modernizacji układu odpylania i chłodzenia gazu po kalcynacji w CIECH Soda Polska S.A

Frist für die Einreichung von Angeboten 13.10.2022 10:30
Status: Laufend | Aktualisierung: 28.09.2022 11:30

Mehr

CSP_2022_09_02181 Wykonanie dokumentacji wykonawczej – branżowej dla przebudowy bocznicy kolejowej w Ciech Soda Polska S.A., ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 13.10.2022 12:00
Status: Laufend | Aktualisierung: 29.09.2022 10:16

Mehr

CSP_2022_08_02003_02004_02005_Modernizacja suwnic pomostowych w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 26.09.2022 12:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_08_02091 Wykonanie modernizacji instalacji zatężania CO2 zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową na oddziale PWM2 Instalacja Sody Surowej, Lekkiej i Ciężkiej w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 27.09.2022 13:30
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_09_02206_Dostawa i montaż analizatorów wilgotności bikarbonatu na instalacjach produkcyjnych Ciech Soda Polska

Frist für die Einreichung von Angeboten 28.09.2022 10:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_08_02098_ Remont pomieszczeń wagi kolejowej wraz z zastosowaniem instalacji chłodzącej pracujących urządzeń elektronicznych

Frist für die Einreichung von Angeboten 29.09.2022 12:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_08_02155_ Remont budynku Socjalnego CS i R w ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 29.09.2022 12:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_02_00531_3_Modernizacja węzła pompowni wody spłucznej i bagrowej w CIECH Soda Polska S.A. EC Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 30.09.2022 12:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_09_02157 Zaprojektowanie i budowa rurociągu z PE100, ф150-200, długość około 1500 m z Instalacji Uzdatniania Wody i Instalacji Odsiarczania Spalin na Utylizacje wraz ze stanowiskiem pompowym składającym się z 2 pomp pionowych ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 30.09.2022 14:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_09_02215 Czyszczenie kanału zrzutowego nr 4 z nagromadzonych osadów poprodukcyjnych w CIECH Soda Polska SA ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 04.10.2022 15:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

CSP_2022_09_02190 Realizację prac związanych z wykonywaniem prac czyszcząco-porządkowych zbiornika mleka wapiennego, kominów oparów, lasownika i zejść z sit na zbiornik w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 06.10.2022 15:00
Status: Abgeschlossen

Mehr

Die auf der bestehenden Einkaufsplattform der CIECH Group - LoginTrade veröffentlichten Verfahren finden Sie unter der folgenden Adresse. Wir weisen darauf hin, dass nach Ablauf der Übergangsfrist neue Einkaufsverfahren der CIECH-Gruppe nur noch in die SAP Ariba Einkaufsplattform aufgenommen werden.
Um die Einkaufsabteilung der CIECH Group zu kontaktieren, senden Sie bitte eine Nachricht an die folgende Adresse:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Do góry