WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ausschreibungen

Sehr geehrter Lieferant, Anbieter,
Wenn Sie an einem Verfahren der Ciech-Gruppe auf der Einkaufsplattform SAP Ariba teilnehmen möchten, bitten wir Sie, die folgenden Schritte auszuführen. Die Punkte 1-3 gelten nur für Lieferanten, die sich noch nicht auf der SAP Ariba Einkaufsplattform der Ciech-Gruppe registriert haben.

 1. Füllen Sie den Antrag auf Registrierung in der Lieferantendatenbank der Ciech-Gruppe aus. Nach der Genehmigung durch den Administrator erhalten Sie eine Nachricht mit dem Titel Registrierung auf der Einkaufsplattform der CIECH Group, die einen Link zur Registrierung im Ariba Network, einer globalen SAP Ariba Lieferantendatenbank, enthält. Zum Abschluss des Registrierungsprozesses ist der Zugang zum Ariba Network erforderlich. Die Registrierung beim Ariba Network ist für Lieferanten kostenlos.

 2. Klicken Sie auf den Link in der obigen E-Mail und erstellen Sie dann ein Konto oder melden Sie sich bei Ariba Network an (wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben).

 3. Nach der Registrierung oder Anmeldung bei Ariba Network wird das Registrierungsformular automatisch in der Lieferantendatenbank der Ciech-Gruppe angezeigt. Bitte füllen Sie es sorgfältig aus und senden Sie es zur Genehmigung zu.

 4. Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, senden Sie eine E-Mail an: procurement@ciechgroup.com mit der Bitte, Sie in ein ausgewähltes Verfahren aufzunehmen. Die Nachricht sollte folgende Informationen enthalten:

   Thema: ARIBA-Verfahren

  1. Ihre Lieferanten-Nummer im Ariba Network (Beispielnummer: AN11111111111),

  2. Die Bezeichnung des Verfahrens, an dem Sie teilnehmen möchten,

  3. Die Nummer des elektronischen Ereignisses für das Verfahren (siehe Angaben in der Bekanntmachung).

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte unter procurement@ciechgroup.com unter Angabe von „ARIBA” in der Betreffzeile.

SAP Ariba - Informationen für den Lieferanten

Liste der Verfahren

Löschen

2018_CSP_3004_POSTÓJ 2019_Czyszczenie rurociągów, płuczek i zbiorników na Instalacji Pieców Wapiennych w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 21.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3181_POSTÓJ 2019_Czyszczenie na Instalacji Konfekcjonowania Sody i Magazynie Wyrobów Gotowych w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 22.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3434_3167_Przegląd zasilaczy UPS w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 25.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3769_3783_POSTÓJ 2019_Czyszczenie hydrodynamiczne na Instalacji Utylizacji i Gospodarki Wodnościekowej w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 26.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3053...3328_POSTÓJ 2019_Instalacji Sody Surowej, Lekkiej i Ciężkiej w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 26.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3193_3273_POSTÓJ 2019_Naprawa zbiornika wody zasilającej oraz remont odgazowywaczy termicznych w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 28.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2019_CSP_0157 Wykonanie robót w branży budowlanej mających na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury budowlanej w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 28.02.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3400_POSTÓJ 2019_Modernizacja rurociągów wody chłodzącej do młynów i turbin 1, 2 w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 01.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3399_POSTÓJ 2019_Naprawa tacy rozładunkowej HCl i NaOH na terenie Instalacji Uzdatniania Wody w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 01.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3401_POSTÓJ 2019_Przegląd, konserwacja oraz remont wybranych urządzeń i instalacji stacji uzdatniania wody w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 04.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3118_Wynajem agregatów prądotwórczych w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 04.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3093_Pozyskanie osób z branży elektrycznej w celu uzupełnienia brygad roboczych w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 04.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3374_Przegląd suwnic węgla A i B na terenie Elektrociepłowni w czasie postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A.

Frist für die Einreichung von Angeboten 06.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3501_Likwidacja nieczynnej instalacji p.poż. transformatorów w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 06.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3516_Likwidacja nieczynnej rozdzielni Potrzeb Własnych 6kV w EC I wraz z dławikami zwarciowymi w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu.

Frist für die Einreichung von Angeboten 07.03.2019 23:59
Status: Laufend

Mehr

2018_CSP_3203 Postój Instalacje z TWS Instalacja Sody Surowej wymiana odwodnienia

Frist für die Einreichung von Angeboten 08.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3206 Postój Instalacje z TWS Instalacja Sody Surowej rurociąg ługu

Frist für die Einreichung von Angeboten 08.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3330 Postój Instalacje z TWS Instalacja Sody Surowej wymiana kolektora gazu CB DN350

Frist für die Einreichung von Angeboten 08.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3234_POSTÓJ 2019_Wykonanie prac przeglądowych na filtrach taśmowych G i H na Instalacji Sody Surowej, Lekkiej i Ciężkiej w czasie Postoju 2019 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Frist für die Einreichung von Angeboten 11.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3037 Postój Instalacja Pieców Wapiennych - regeneracja płuczek

Frist für die Einreichung von Angeboten 11.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 05 w CIECH Soda Polska ZP Janikowo

Frist für die Einreichung von Angeboten 11.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3775_3776_Wykonanie i dostawa do CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław kół łańcuchowych i wału napędowego przenośnika A1.6006

Frist für die Einreichung von Angeboten 11.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_2965_3036_POSTÓJ 2019_Czyszczenie ciągu ABM i RHDS na Instalacji Sody Surowej, Lekkiej i Ciężkiej w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław

Frist für die Einreichung von Angeboten 12.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3339 Postój Instalacje z TWS Instalacja Maszyn Przepływowych wymiana odcinka rurociągu DN 400 tłocznego

Frist für die Einreichung von Angeboten 12.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

2018_CSP_3340 Postój Instalacje z TWS Instalacja Maszyn Przepływowych wymiana odcinków rurociągu DN 350_200 wody gorącej przy pompach A1.3013 na TWS

Frist für die Einreichung von Angeboten 12.02.2019 23:59
Status: Abgeschlossen

Mehr

Die auf der bestehenden Einkaufsplattform der CIECH Group - LoginTrade veröffentlichten Verfahren finden Sie unter der folgenden Adresse. Wir weisen darauf hin, dass nach Ablauf der Übergangsfrist neue Einkaufsverfahren der CIECH-Gruppe nur noch in die SAP Ariba Einkaufsplattform aufgenommen werden.
Um die Einkaufsabteilung der CIECH Group zu kontaktieren, senden Sie bitte eine Nachricht an die folgende Adresse:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

do góry